Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Happy New year 2018

Kings we wish you a merry Christmas and a happy New year 2018 

Kings Riders Clubhouse December program

Kings Riders Clubhouse
Πρόγραμμα Δεκεμβρίου
Δευτέρα 11 ώρα 20.00 έως 24.00 Clubhouse
Παρασκευή 15 ώρα 20.00 έως 24.00 Clubhouse
Δευτέρα 18 ώρα 20.00 έως 24.00 Clubhouse
Παρασκευή 22 ώρα 20.00 έως 21.00 Clubhouse μετά πάμε Κινέζικο
Σάββατο 23 ώρα 12.00 έως ? Πάμε στο κέντρο
Κυριακή 24 ώρα 12.00 έως ? Πάρτυ για όλους
Δευτέρα 25 ώρα 12.00 έως ? Πάρτυ μόνο για τα μέλη
December program
Monday 11 time 20.00 – 24.00 Clubhouse
Friday 15 time 20.00 – 24.00 Clubhouse
Monday 18 time 20.00 – 24.00 Clubhouse
Friday 22 time 20.00 – 21.00 Clubhouse and Chinese restaurant
Saturday 23 time 12.00 – ? Let's go to the center
Sunday 24 time 12.00 – ? Party for everyone
Monday 25 time 12.00 – ? Party only for members


Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

7th Greek treffen 2017 camping Alexandros

Camping Alexandros
Nea Karvali Beach, Kavala
You can reach Camping Alexandrtos from Egnatia highway E9 in few minutes by
Gold Wing. Leaving the highway to the exit of Nea Karvali follow the indications
airport Megas Alexandros. More information +30 2510 316240,
camping.alexandros@yahoo.gr

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Video Greek treffen 2013 Corfù


Video Greek treffen 2013 500 Honda GoldwingsVideo Greek treffen 2013 Staff Italia a corfùVideo Greek treffen 2013Video Greek treffen 2013Video Greek treffen 2012 ParadeVideo Greek treffen 2012Video Greek treffen 2012 tourVideo Greek treffen 2011
Video Greek treffen 2011 tour MeteoraVideo Greek treffen 2011Video Greek treffen 2014